top of page

Neurac slyngebehandling

Petter Elvestad

Fysioterapeut Petter Elvestad har spesiell kompetanse innen Neuromuskulær aktivisering ( Neurac). Han har erfaring med denne behandlingsmetoiden siden 1998, har vært internasjonal instruktør i metoden i perioden 2001 - 2009,  og er sertifisert Neurac utøver,

Teorien bak behandlingsmetoden er at hjernen begrenser signalstrømmen til muskulatur ved smerte og lengre tids inaktivitet. Dette kan nedsette samspillet mellom muskelgruppene og føre til overbelastning av andre muskler, vedvarende smerte og nedsatt funksjon. Ved å gjøre høydoserte, smertefrie øvelser i slynger som skaper ustabilitet, blir muskelsamspillet utfordret og inaktive muskler kan aktiveres.

 

Øvelsene setter krav til balanse, der kroppens muskler må arbeide for å stabilisere ryggraden og ledd. Selv om øvelsene har et utseende av å kreve statisk muskelarbeid, gjør slyngen at pasient eller utøver hele tiden må justere ved hjelp av dynamisk muskelarbeid.

 

Målet med slyngebehandling er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduksjon og funksjonsforbedring. Behandlingsformen består av spesialutviklede øvelser og teknikker utført i slynger, derav uttrykket slyngebehandling. (Wikipedia)

I behandling med Redcord slynger utføres øvelsene på ustabilt underlag og med kroppen som vekt. Tauene tilføres vibrasjon via vibrasjonsapparatet Stimula.


Dette styrker både indre og ytre muskulatur. Resultatet blir bedret muskelsamspill, muskulær kontroll og balanse,
samt gir økt styrke og utholdenhet.

 

Neurac metoden brukes både for å redusere samt forebygge plager, og også som prestasjonsfremmende trening.

bottom of page