Tjøme Helseklinikk er bredt faglig sammensatt hvor fysioterapeutene har forskjellig fagtilnærming med manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi, lymfødembehandling, neuromuskulær aktivisering og slyngetrening. 

Tjøme Helseklinikk,    Rødsgt 42,    3145 Tjøme.        Tlf 33303873