Tjøme Helseklinikk er bredt faglig sammensatt hvor fysioterapeutene har forskjellig fagtilnærming med manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi, lymfødembehandling, neuromuskulær aktivisering og slyngetrening. 

For tiden er det ikke manuellterapeut på klinikken. Vi ser frem til å få dette på plass i starten av juni 2020. 

Tjøme Helseklinikk,    Rødsgt 42,    3145 Tjøme.        Tlf 33303873