Tjøme Helseklinikk er bredt faglig sammensatt hvor fysioterapeutene har forskjellig fagtilnærming med manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi, lymfødembehandling, neuromuskulær aktivisering og slyngetrening.