top of page

Tjøme Helseklinikk er bredt faglig sammensatt hvor fysioterapeutene har forskjellig fagtilnærming med manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi, lymfødembehandling, neuromuskulær aktivisering og slyngetrening. 

bottom of page