top of page

Forskning viser at trening i slynger øker prestasjoner i idrett, mer enn ved tradisjonell styrketrening

Årsaken er slyngetrening fokuserer på muskelsamspill og aktiverer flere muskelgrupper i en og samme øvelse.

For å oppnå langvarig bedring mht smertelette og funksjonsbedring er det nødvendig å lære deg øvelser ved bruk av Redcord slynger. Dette gjøres ved å gå nøye igjennom de øvelsene hvor du opplever bedring. Disse øvelsene felles ned på et øvelsesprogram som vi skriver ut, og som du  også får tilsendt på e-mail. I mellom konsultasjonene skal du gjennomføre treningsprogrammet etter avtalt frekvens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjonell trening er prestasjonsfremmende trening

 

Ved de fleste bevegelser starter med aktivisering av kjernemuskulaturen som strekker seg fra korsrygg til nakke. Uten en sterk kjernemuskulatur vil kontroll og kraftoverføring i en bevegelse bli redusert, noe som gir et dårligere balanse og stabilitet.

 

Funksjonell trening i Redcord slynger består av tredimensjonale øvelser og har en høy overføringsverdi til idrett og konkurranse.
Øvelsene forbedrer styrke, muskelutholdenhet, balanse, koordinasjon og stabilitet. Forskning viser at slyngetrening i Redcord øker prestasjoner i idrett mer enn ved tradisjonell styrketrening. Fordi slyngetrening fokuserer på muskelsamspill og aktiverer flere muskelgrupper i en og samme øvelse, er treningen i tillegg svært tidseffektiv. (Ref. www.redcord.no)

bottom of page