Rehabilitering

Hva er Rehabilitering?
Pr definisjon er det er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet etter sykdom eller skade. 
Slik gjennomføres første konsultasjon hos fysioterapeutene ved Tjøme Helsklinikk:
  1. Avklare om du lider av alvorlig patologi (sykdom) som krever henvisning til andre steder i helsevesenet enn fysioterapi.

  2. Undersøke deg bredt ved bruk av oppdatert forskning innen muskel- og skjelett for å finne ut hva som driver smerten til pasienten. Hvor kommer smertene fra? Er smertemekanismen perifer eller sentral?

  3. Gi deg vår vurdering av vevs- og funksjonsdiagnose.

  4. Opplyse deg om hva du selv kan gjøre for å bedre plagene

  5. Opplyse deg om hvor lang tid jeg mener det vil ta å bli bedre.

  6. Presentere for deg mitt eventuelle behandlingsopplegg.