top of page

OFTE STILE SPØRSMÅL

HVOR LANG VENTETID HAR DERE?

Ventelisten vil til enhver tid variere på bakgrunn av hvor mange som tar kontakt med oss. Derfor er det vanskelig å svare godt på dette spørsmålet. Vi prioriterer i henhold til kommunens prioriteringsliste. 

1. Prioritet

Oppstart behandling så fort som mulig og innen 3 uker.

 • Barn 0-12 måneder

 • Nyopererte

 • Brudd

 • Akutte skader

 • Ulykker

 • Pasientar henvist fra 2. linjetjenesten

 

2. Prioritet

Oppstart av behandling fra 3 uker til 3 måneder.

 • Barn 0-18 år som ikke kommer under 1. prioritet

 • Sykmeldte

 • Muskel- og skjelettlidelser

 

3. Prioritet

Oppstart av behandling fra 3 måneder til ett år.

 • Kronikere

 • Forebyggende arbeid

TRENGER JEG HENVISNING FOR Å FÅ TIME HOS DERE?

Nei. Din egenandel og HELFO sin refusjon ved behandling er lik, uansett om du har henvisning fra lege eller ikke. 

 

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få tilgang til fysioterapi. Refusjonsreglene endres også slik at alle(med enkelte unntak) betaler opp imot frikort. Frikortet kan kun fås hvis man går til en fysioterapeut med kommunalt drifttilskudd. 

Endringene i refusjonsreglene ble gjort for å hindre lange ventelister. Ved at terskelen for å få hurtigere hjelp av private terapeuter blir lavere. Som pasient er det ikke alltid positivt å sitte på venteliste i lang tid uten å få hjelp!

HVA SKAL JEG HA MED MEG?

Ta gjerne med papirer på undersøkelser du har fått gjort ved sykehus eller annen spesialist. Dette kan f. eks være bildeundersøkelser som MR/CT eller epikrise. Det er kan også være relevant å ha med medisinliste.

KAN DERE SYKEMELDE?

Det er kun Jarle, manuellterapeuten, som kan sykemelde og henvise til bildeundersøkelser.

 

Vi arbeider tett med hverandre på klinikken for å dra nytte av hverandres kompetanse. Er det behov for henvisning eller sykemelding tar vi det enten opp med fastlegen i dialogmelding eller med vår gode kollega.

bottom of page