top of page

Neurac slyngebehandling og såletilpasning

Skispor ved Skogshorn.jpeg
IMG_2180.jpeg

Om Neuromuskulær aktivisering med slynger.

Tilpassing av 
innleggssåler.

Fysioterapeut Petter Elvestad har spesiell kompetanse innen Neuromuskulær aktivisering ( Neurac). Han har erfaring med denne behandlingsmetoden siden 1998, har vært internasjonal instruktør i metoden i perioden 2001 - 2009,  og er sertifisert Neurac utøver.

Teorien bak behandlingsmetoden er at hjernen begrenser signalstrømmen til muskulatur ved smerte og lengre tids inaktivitet. Dette kan nedsette samspillet mellom muskelgruppene og føre til overbelastning av andre muskler, vedvarende smerte og nedsatt funksjon. Ved å gjøre høydoserte, smertefrie øvelser i slynger som skaper ustabilitet, blir muskelsamspillet utfordret og inaktive muskler kan aktiveres.

 

Målet med bruk av slynger i behandling er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduksjon og funksjonsbedring. 

I behandling med Redcord slynger utføres øvelsene på ustabilt underlag og med kroppen som vekt. Tauene tilføres vibrasjon via vibrasjonsapparatet Stimula. Dette styrker både indre og ytre muskulatur. Resultatet blir bedret muskel-samspill, muskulær kontroll og balanse, som gir økt styrke og utholdenhet.

For å oppnå langvarig bedring mht smertelette og funksjonsbedring er det nødvendig å lære deg øvelser ved bruk av Redcord slynger. Dette gjøres ved å gå nøye igjennom de øvelsene hvor du opplever bedring. Disse øvelsene felles ned på et øvelsesprogram som vi skriver ut, og som du  også får tilsendt på e-mail. I mellom konsultasjonene skal du gjennomføre treningsprogrammet etter avtalt frekvens.

 

Funksjonell trening i Redcord slynger består av tredimensjonale øvelser og har en høy overføringsverdi til idrett og konkurranse.
Øvelsene forbedrer styrke, muskelutholdenhet, balanse, koordinasjon og stabilitet. Fordi slyngetrening fokuserer på muskelsamspill og aktiverer flere muskelgrupper i en og samme øvelse, er treningen i tillegg svært tidseffektiv. (Ref. www.redcord.no)

TILPASSING AV INNLEGGSÅLER:

Skjevheter i føttene og/ eller ankelleddet kan gi plager i ankel, knær, hofter, rygg, og nakke. Det er derfor av stor betydning å rette opp i disse skjevhetene dersom de er tilstede. Dette i kombinasjon med behandling og trening gir ofte et vellykket resultat. 
 
Tilpassingen gjøres slik at det blir gjennomført en grundig undersøkelse og vurdering av evt skjevheter i føtter og ankelledd for å finne og i hvilken grad dette påvirker knær, hofter rygg og nakke.
 
Innleggsålene blir formet, tilpasset og ferdigstilt i løpet av konsultasjonen.

bottom of page